א. כללי:

 1. ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של “alufnuts” (להלן: “האתר” ו- “החברה” בהתאמה).
 2. באתר זה תוכלו לבצע רכישה מקוונת של מגוון מוצרי החברה אשר יגיעו במשלוח אליכם הביתה, הכול בהתאם לתנאים, לימים ולשעות המפורטות בתקנון זה.
 3. האמור בתקנון זה נתון לשינויים מעת לעת, זאת בהתאם לצרכי החברה ועפ”י שיקול דעתה הבלעדי.
 4. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או להפסיק כל שירות שניתן באתר בלא צורך במתן הודעה מוקדמת.
 5. החברה רשאית לבצע שינויים בשירות המשלוחים ואזורי החלוקה לרבות שעות וימים, המוצעים באתר.
 6. יובהר, כי המוצרים המוצעים למכירה באתר, הינם לרכישה קמעונאית בלבד, והחברה רשאית לבטל כול עסקה אשר עפ”י שיקול דעתה הבלעדי ייראה כמכירה סיטונאית ו/או חורג מכמות סבירה.
 7. בהתאם לאמור בתקנון זה ועפ”י תנאיו, יהיה רשאי כל אדם לבצע הזמנה באתר ולרכוש ממוצרי החברה, הכול בכפוף להשלמת מלוא פרטי ההזמנה הנדרשים כפי שיפורט.
 8. השימוש באתר ובאפשרות לביצוע הזמנה ורכישה ו/או ביצוע רכישה והזמנה מהווים הסכמה בלתי מותנית לאמור בתקנון ולתנאיו ולא תהא כל טענה כלפי החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה מצד המשתמש ו/או מי מטעמו (להלן “הלקוח”).
 9. תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והא פונה לכלל המינים כאחד.

ב. המוצרים:

 1. לרשותכם מוצעים למכירה באתר מגוון מוצרי החברה.
 2. המוצרים המוצעים למכירה באתר, לרבות מגוון המוצרים סוגיהם, כמותם וכיוב’ יהיו נתונים לשיקול דעתה של החברה, ואין החברה מתחייבת לקיים ו/או להציע למכירה מגוון מסוים של מוצרים.
 3. החברה רשאית בכל עת להוסיף, לשנות להחליף כל מוצר המוצע באתר, ואין החברה צריכה ליתן הודעה מראש על כך וכי הדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי.
 4. ככל שתבוצע הזמנה למוצר מסוים ויסתבר לחברה כי המוצר איננו במלאי, תהא החברה רשאית לספק ללקוח תחליף של המוצר, ככל שהלקוח לא יהיה מעוניין במוצר החליפי, תעמוד בפניו האפשרות להחזיר את המוצר ולקבל את מלוא ההחזר הכספי ששולם בעבור המוצר.
 5. מחירי המוצרים המופיעים באתר, יהיו מחירי המוצרים, כפי שהם יוזמנו ע”י הלקוח; למען הסר ספק המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ.
 6. החברה, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. יובהר, כי המחיר הקובע יהיה המחיר אשר יופיע במועד אישור ההזמנה.
 7. מוצרים אשר מוצגים למכירה באתר תחת הכותרת “מחירי מבצע” יסופקו ללקוח במחיר המבצע ובכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד האספקה.
 8. יובהר, כי מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם סופק המוצר ללקוח, יחויב הלקוח בגינו מחיר המחירון המלא.
 9. המוצרים המוצעים למכירה באתר, אשר הינם מוצרים הנמכרים לפי משקל, יסופקו ללקוח כשע”ג האריזה תודבק מדבקה המציינת את משקל המוצר ואת מחירו לפי 100 גרם משקל. הלקוח מודע ומאשר, כי תיתכן סטייה קלה במשקל המוצר המוזמן, ובכל מקרה המחיר של המוצר ייקבע עפ”י משקל המוצר שיסופק ללקוח.
 10. מוצרים אלרגנים / המכילים גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר, אלא יש לקרוא גם את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו והאחריות לעשות כן הינה על הלקוח, ולא תהא כל טענה מטעם הלקוח ו/או מי מטעמו בעניין זה.
 11. למען הסר ספק, התמונות המופיעות באתר הן להמחשה בלבד.

ג. הזמנת המוצרים:

 1. הזמנת המוצרים באתר תעשה, באמצעות “סל הקניות”.
 2. התשלום באתר הינו בכרטיס אשראי בלבד, לאחר סיום ההזמנה יידרש הלקוח להזין את פרטי כרטיס האשראי שלו ואת פרטיו האישיים, הכול עפ”י הנדרש. פרטי הכרטיס יישמרו עד לביצוע ההזמנה בפועל על ידי החברה והעברת הפריטים בקופה. עם סיום העברת הפריטים בקופה יחויב כרטיס האשראי של הלקוח. מובהר בזה, כי אבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL, הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני.
 3. בעת ביצוע ההזמנה באתר, יוכל הלקוח לבחור את מס’ התשלומים האפשריים בהתאם לתנאי האשראי שבין החברה לחברות האשראי.
 4. הלקוח ימלא, בנוסף לפרטי האשראי וההזמנה את מלוא הפרטים הנחוצים לצורך ביצוע ההזמנה והגעת המשלוח ליעד המבוקש, כאשר באחריותו לוודא את נכונות הפרטים אשר נמסרו על ידו.
 5. הלקוח מתחייב, כי בעת אספקת ההזמנה והמוצרים, הוא או מי מטעמו יהיו נוכחים לקבל את ההזמנה, היה ולא תהיה נוכחות מצד הלקוח ו/או מי מטעמו בעת מועד ביצוע האספקה, רשאי השליח מטעם החברה להשאיר את ההזמנה בסמוך לדירה או למקום ההזמנה.
 6. ככל שתתרחש תקלה ו/או בעיה אשר תגרום לעיכוב ו/או כל בעיה במשלוח וזאת בשל מסירת פרטים לקויים ע”י הלקוח, לא תהא ללקוח כל טענה כנגד החברה בעניין זה.
 7. המוצרים ייארזו באריזות קרטון, או בכל אריזה סבירה אחרת שבאותה עת תמצא בידי החברה המוצרים יסופקו במצבם כפי שהוא (As Is), בכפוף לקיומם במלאי בעת הכנת ההזמנה למשלוח.
 8. מועד אספקת המוצרים יהיה עד 7 ימי העסקים ממועד ביצוע ההזמנה, ובלבד שההזמנה תעשה עד לשעה 16:00.
 9. הזמנות שיבוצעו לאחר השעה 16:00 תסופקנה ביום העסקים שלמחרת.
 10. הלקוח מודע ומסכים, כי ישנו סכום הזמנה מינימאלי למוצרים באתר בסך 99 ₪, ועלות המשלוח משתנה בהתאם לעיר המשלוח.
 11. שעות הפעילות של השירות, מועדי ההזמנות ומועדי האספקה יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר.
 12. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת, כי עלולים לחול שינויים או חריגות במועדי האספקה ובשעות הפעילות, ולא יהיה בדבר כדי להקים לחברה אחריות. אי עמידת החברה במועד האספקה המבוקש לא תפטור את הלקוח מחובתו לשלם בגין ההזמנה.
 13. ההזמנה תסופק ללקוח, בכפוף לזכותה של החברה שלא לספק מוצרים כלשהם או לספק חלק מן המוצרים בהתאם לשיקול דעתה המלא. החברה תשתדל לספק את כל המוצרים שייכללו בהזמנה, אולם עלול להיווצר מצב שבו המוצרים לא יהיו זמינים לביצוע המשלוח בזמן, וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי החברה בגין אי אספקת מוצר כלשהו בהזמנה.
 14. למען הסר ספק מובהר, כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל, תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום על-ידי חברת האשראי.

ד. ביטול / שינוי הזמנה :

 1. ביטול או שינוי של ההזמנה יכולים להתבצע על-ידי הלקוח באמצעות שירות הלקוחות של החברה בטלפון 0509669275.
 2. ביטול או שינוי הזמנה יתבצע לכל המאוחר 3 שעות לפני מועד האספקה המתוכנן של ההזמנה.
 3. לאחר שכבר סופקה ההזמנה לביתו של הלקוח, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה.
 4. יודגש, כי זכות הלקוח להחזרת מוצר או לביטול הרכישה תהיה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו – 1986, וכן בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.

ה. החזרת מוצרים :

 1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה על ידי השליח.
 2. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך לשירות הלקוחות בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה, ההחלפה או ההחזרה של המוצרים ואת החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין ועל פי כל דין.
 3. מוצרים אשר אינם מוגדרים כמוצרים פסידים (מתקלקלים או מתכלים), כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ניתן להחזירם בתוך 14 יום מקבלתם, באריזה המקורית ובהתאם להוראות החוק.

ו. אחריות החברה:

 1. הלקוח או המשתמש באתר יישאו באחריות מלאה לכל נזק או חסרון כיס מכל סוג שהוא, שייגרמו להם, לחברה או לצד ג’ כלשהו בגין טעויות בהקלדת נתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובת, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי וכיו”ב.
 2. אין החברה אחראית ואף לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא, העלול להיגרם ללקוח או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות מכוח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.
 3. הלקוח והמשתמש באתר פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא, העלול להיגרם לו או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה או בתוכנה הקשורים לאתר.
 4. אין החברה תישא בכל אחריות לנזק שייגרם ללקוח, למשתמש או לצד ג’ כלשהו בגין איחור במועד אספקה או בגין אספקה של מוצרים מקולקלים או פגומים, למעט אם הפגם או הקלקול נבע מרשלנות של החברה, ובכל מקרה האחריות של החברה לא תעלה על מחיר המוצר.
 5. החברה איננה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף), חסרון או הפסד (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”), שייגרמו ללקוח או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באמצעות האתר, מאי היכולת לבצע רכישה או ממעשה, מחדל או רשלנות כלשהם של הלקוח, של משתמש באתר או של צד ג’ כלשהו, לרבות רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו או רכישה המתבצעת על ידי קטין או פסול דין ללא הסכמת הוריו או אפוטרופסו.
 6. אין החברה אחראית ואף לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח, למשתמש או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (כגון אינטרנט, טלפון או פקסימיליה), שתנבע ממעשה או ממחדל של ספקי אותה תקשורת.
 7. אין החברה אחראית ואף לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא, שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח, למשתמש או לצד ג’ כלשהו בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר ואשר סופקו לה על-ידי היצרן, המשווק או היבואן שלהם, והכול בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 8. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח או המשתמש באתר.

ז. אבטחת מידע ומדיניות פרטיות

 1. אתר האינטרנט של החברה מיישם מנגנוני הגנה ואבטחה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, אין החברה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את אתר החברה. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר – לרבות מידע שנאגר אודותיכם – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 2. שרותי הסליקה באתר והגנת נתוני האשראי נעשה באמצעות חברת “max עסקים” הפועלת תחת תקן PCI ופרטי כרטיס האשראי נעשית באופן מוצפן בהתאם לתקן המקובל בטכנולוגיית SSL.
 3. החברה מתחייבת לשמור על חיסיון לקוחותיה ופרטיהם ולא תעביר את פרטים שהזין הלקוח לצד ג’, זאת למעט מקרים בהם תהיה מחויבת החברה להעביר את פרטי הלקוח בהתאם לדין (כגון: צו בית המשפט).
 4. המשתמש באתר מתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות של שיבוש בפעילות האתר או קבלת מידע מהאתר, אשר האתר אינו מעמיד אותו באופן נגיש לשימוש כולי עלמא, לרבות – ניסיונות סריקה, חשיפת מידע וכו’.

ח. הדין החל ותניית שיפוט

 1. הדין החל על השימוש באתר ועל ההתקשרות דרכו הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. סמכות השיפוט ייחודית ניתנת לביהמ”ש לפי העניין, המצוי במחוז באר שבע.

 

 

 

תפריט ראשי